Sestava cepiva Pfizer-BioNTech (Comirnaty Covid-19)

Sestava cepiva Pfizer-BioNTech je drugačna od do sedaj znanih cepiv. Cepivo Comirnaty se uporablja za preprečevanje bolezni covid-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.

Glavna sestavina cepiva je mRNK (informacijska RNK), ki služi kot navodilo za nastanek virusne beljakovine S. Z vnosom cepiva v telo celice same izdelajo virusno beljakovino S, ki jo prepozna imunski sistem in ustvari imunsko zaščito proti virusu. Cepivo ne vsebuje virusov in ne more povzročiti bolezni covid-19. Podobno sestavo oz. tehnologijo delovanja ima Spikevax (Moderna Covid-19 cepivo).

Molekule mRNK se izdelujejo s farmacevtskimi postopki sinteze, brez gojenja na celičnih kulturah, zato cepivo ne vsebuje bioloških primesi.

Sestava cepiva Pfizer:
– m-RNA
– ALC-0315 – ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
– ALC-0159 – 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
– DSPC – 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
– Holesterol
– Kalijev klorid
– Kalijev dihidrogen fosfat
– Natrijev klorid
– Dinatrijev hidrogen fosfat dihidrat
– Saharoza

Vir:
https://www.fda.gov/media/144414/download#page=2
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sl.pdf
https://www.cepimose.si/storage/2021/06/NAVODILA-za-izvajalce-COMIRNATY-.docx

, , , , ,

Related posts

Latest posts