Sestava cepiva janssen (Johnson & Johnson)

Sestava cepiva janssen je drugačna od mRNK cepiv. Vektorsko DNA-cepivo vsebuje za človeka nenevaren virus (vektor, npr. adenovirus), ki ne more povzročiti bolezni. Vanj vstavijo genski zapis za antigen SARS-CoV-2 (npr. za beljakovino S). Po cepljenju se genski zapis za antigen virusa SARS-CoV-2 prenese v celice v telesu. Celice zapis uporabijo za tvorbo beljakovine S, ki izzove imunski odgovor pri osebi. Vektor adenovirusa vsebuje tudi Vaxzevria (Cepivo AstraZenica COVID-19).
Prednost takšnih cepiv je dobra stimulacija imunskega sistema, kar omogoča močnejšo in dolgotrajnejšo zaščito. Ker pa je vektor za vnos v celico virus, lahko pri osebah, ki so že razvile zaščito proti temu virusu, pride do imunskega odziva na vektor namesto na antigen povzročitelja bolezni, kar lahko zmanjša učinkovitost cepiva.

Sestava cepiva janssen:
– Rekombiniran, nesposoben replikacije Adenovirus tip 26 ki izraža SARS-CoV-2 beljakovino
– Citronska kislina monohidrat
– Trinatrijev citrat
– Etanol
– HBCD – 2-hydroxypropyl-ß-cyclodextrin
– Polysorbate-80
– Natrijev klorid

Vir:
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/informacije-o-cepivih/cepivo-proizvajalca-janssen/
https://www.fda.gov/media/146305/download#page=2
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_en.pdf

, , , ,

Related posts

Latest posts