Sestava cepiva Hexacima (DTaP-IPV-HB-Hib)

Sestava cepiva Hexacima je dokaj kompleksna. 6 – valentno mešano cepivo Hexacima suspenzija za injiciranje DTaP-IPV-HB-Hib proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno, komponentno), hepatitisu B (rekombinantno), otroški paralizi (inaktivirano) in hemofilusu influence tipa b (konjugirano), adsorbirano. Je naslednik cepiva PENTAXIM (5 – valentno obvezno).

Sestava cepiva Hexacima:
– Toksoid davice
– Toksoid tetanusa

– Antigene bakterije Bordetelle pertussis
– Toksoid oslovskega kašlja (PT)
– Filamentozni hemaglutinin (FHA)

– Površinski antigen hepatitisa B

– Poliovirus (inaktiviran)
– tipa 1 (sev Mahone)
– tipa 2 (sev MEF-1)
– tip 3 (sev Saukett)

– Polisaharidhemofilusa influence tipa b
(poliribozilribitol fosfat)
konjugiran na tetanusno beljakovino

– Aluminijev hidroksid
– Dinatrijev hidrogenfosfat
– Kalijev dihidrogenfosfat
– Trometamol
– Saharoza
– Esencialne aminokisline, vključno z L-fenilalaninom
– Natrijev hidroksid, ocetna kislina ali klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

Cepivo lahko vsebuje sledove:
– Glutaraldehida,
– Formaldehida,
– Neomicina,
– Streptomicina in polimiksina B, ki se uporabljajo med proizvodnim postopkom

Vir:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hexacima-epar-product-information_sl.pdf

, , ,

Related posts

Latest posts